Internet

Potencjalne korzyści

Lista potencjalnych korzyści wykorzystania Internetu do pracy firmy jest bardzo długa. Internet można rozpatrywać jako rozwiązanie informatyczne, ale również jako zjawisko społeczne. Przez to podstawowymi cechami są:

 • rozległa i relatywnia tania infrastruktura telekomunikacyjna,
 • ogólnie przyjęte standardy i duża ilość powszechnie dostępnego oprogramowania,
 • duża liczba użytkowników potrafiących korzystać z nowego medium.

Sposób wykorzystania Sieci w działaniu firmy może być zróżnicowany, ale można wyodrębić następujące kategorie:

Wersja minimalna - prosty serwis WWW oraz e-mail

Wykorzystanie internetu w pracy firmy poprzez wymianę korespondencji pocztą elektroniczną oraz stworzenie serwisu WWW zawierającego informację o firmie. Jest to model najtańszy - koszt takiej inwestycji to wykupienie domeny (adresu www, np. www.mberkan.pl), miesięczna opłata dla dostawcy Internetu (ang. provider) oraz koszt wytworzenia, najczęściej statycznej strony - wizytówki, elektronicznego odpowiednika broszury reklamowej. Jest to wersja najczęściej spotykana, jej rozwinięciem może być na przykład obszerna dokumentacja dotycząca sprzedawanych lub produkowanych artykułów. Warto również zauważyć, że jest to jedna z najtańszych form konkurencji z silniejszymi firmami. Koszt utrzymania serwisu jest znacznie mniejszy niż jakakolwiek inna forma reklamy w mediach.

Potencjalne korzyści płynące z takiego wykorzystania Internetu to:

 • redukcja części kosztów związanych z komunikacją wewnątrz i na zewnątrz firmy,
 • prezentacja oferty handlowej,
 • wyjście naprzeciw wymaganiom klienta,
 • tworzenie pozytywnego wizerunku firmy.

Wersja pośrednia - częściowe przeniesienie działalności

Firma wdraża systemy informacyjne związane z Internetem i tworząc dodatkowe kanały komunikacji. Jednak funkcjonalność internetowa jest wyraźnie oddzielona od podstawowej działności. Jeżeli dochodzi do automatycznej wymiany informacji to jest to realizowane przy pomocy ograniczonych i bezpiecznych interfejsów, tak aby jakakolwiek awaria czy naruszenie bezpieczeństwa części internetowej nie naruszyło trzonu działności.

Przykładami takich rozwiązań mogą być: sklep internetowy, przesunięcie do sieci systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM, ang. Client Relation Management), zarządzanie łańcuchem dostaw czy zarządzanie obiegiem dokumentów.

Potencjalne korzyści płynące z takiego wykorzystania Internetu to:

 • obniżenie kosztów zarządzania przedsiębiorstwem,
 • obniżenie kosztów obsługi klienta,
 • obniżenie kosztów komunikacji z kooperantami,
 • wejście na nowe (globalne) rynki,
 • względy prestiżowe.

Wdrożenie takiego modelu jest dużym przedsięwzięciem informatycznym i organizacyjnym. Z tego względu musi być poprzedzone dogłąbną analizą i realną kalkulacją.

Wersja maksymalna - całkowita integracja

Firma integruje całą działność z siecią Internet: większość systemów informatycznych jest stworzonych w achitekturze klient - serwer, dostęp do informacji oraz usług jest możliwy z każdego miejsca gdzie jest dostęp do Sieci. Systemy magazynowe, finansowo - księgowe, zarządzania relacjami z klientami i dostawcami są dostępne dla pracowników z własnego biura, w czasie wizyty u klienta, na delegacji czy w domu.

Wdrożenie takich rozwiązań jest związane z dużym ryzykiem. Zaprojekowanie i realizacja systemu bezpieczeństwa ma tu pierwszoplanowe znaczenie. Osobnym, i w zasadzie pierwszoplanowym, problemem jest przełamanie barier ludzkich i pewnych sterotypów, a także udowodnienie, że korzyści z takiego podejścia usprawiedliwiają koszty oraz poniesienie ryzyka.

Osobnym przykładem maksymalnej integracji są rozwiązania, w których zarówno środkiem jak i celem jest istnienie w sieci.Jest to ucieleśnienie idei Nowej Gospodarki (ang. New Economy), gdzie przedsięwzięcie jest zorientowane głównie nie na sam produkt, ale na informację. Najlepszym tego przykładem są tzw. dot-comy, czyli przedsiębiorstwa w całości egzystujące w sieci. Można tu przytoczyć konkretne nazwy: amazon.com (księgarnia internetowa), eBay.com (aukcje w Internecie). Są to przykłady amerykańskie, ale na polskim rynku również możemy zauważyć ciekawe przykłady, jak np. portale (wp.pl, onet.pl), serwisy aukcyjne allegro.pl) czy księgarnie (merlin.pl, empik.com). Oczywiście skala kosztów i potencjalnych zysków znacznie się różni ale pozostaje nadzieja, że nasz rynek też kiedyś zacznie przynosić realne dochody.