Technologie
 

Technologie

Tworząc serwis staramy się utrzymać jego wysoką jakość. Jakość ta zależy przede wszystkim od specyfiki projektu i możliwości klienta - należy odpowiednio wybrać technologie, które będziemy stosować.

To, co nie ominie prawie żadnego przedsięwzięcia, to na pewno HTML - jest on stosowany zarówno w serwisach domowych jak i portalach korporacyjnych. Pozostałe rozwiązania są dowolne.

Technologie możemy podzielić na dwie podstawowe grupy: generacji (ang. server-side) oraz prezentacji (ang. client-side). Generacja polega na dynamicznym tworzeniu zawartości w zależności od wielu czynników. W prostszych projektach nie istnieje i serwer udostępnia statyczne strony WWW. Prezentacja polega na takim przedstawieniu wygenerowanej treści aby była zrozumiała i atrakcyjna dla użytkownika.

Metody prezentacji odgrywają dosyć stałą rolę, ponieważ informację zawsze trzeba przekazać, różna jest tylko jakość przedstawienia. Wiele tutaj zależy od aspektu finansowego. O ile technologie CSS i dynamiczny HTML powoli stają się standardem, to na efekty wykonane w technologii Shockwave oraz Flash mogą pozwolić sobie tylko firmy zamożniejsze lub te, którym bardzo zależy na estetyce.

Z kolei metody generacji są na ogół proporcjonalne do złożoności projektu. Im bardziej złożony i docelowo niezawodny musi być system, tym bardziej zaawansowane techniki generacji treści powinny być zastosowane. Dobrze to widać na przykładzie banków, w których powaga rozwiązań jest tak wysoka, że niekiedy zdarza się zapomnieć o wyglądzie serwisu.