Technologie

Cascade Style Sheet (CSS)

Kaskadowe Arkusze Stylów (CSS) bardzo upraszczają skład tekstu w HTML'u i częściowo zwalniają autora od odpowiedzialności za wygląd strony na innym komputerze czy systemie. Dają również szersze możliwości formatowania tekstu, np. funkcje justyfikacji (rozrzucania) tekstu.

Dzięki "kaskadowości" znacznie zmniejsza się objętość stron, niektóre cechy można definiować dla całej grupy stron w jednym tylko pliku. Daje to również gwarancje, że wszystkie takie strony będą wyglądać tak samo i nie będą zawierać częstego błędu, że na jednej stronie czcionka jest większa, a na drugiej mniejsza.

Stosowanie CSS pozwala również na wygodne definiowanie wielu cech dokumentu: kolorów, marginesów, odstępów, wcięć itp.