Technologie

Javascript

Języki skryptowe stworzone z myślą o pracy w środowisku przeglądarki nie dają możliwości bezpośredniej wymiany informacji z bazami danych. Pozwalają one jednak na wstępne przetwarzanie danych - najczęściej kontrolę poprawności - ze strony klienta. Jest to ważne, gdyż dzięki temu odciążamy serwer i minimalizujemy niepotrzebny ruch w sieci. Przykładem języka skryptowego jest Javascript. Został stworzony do pracy w przeglądarkach internetowych i poza nimi nie może działać. Pomimo podobnej nazwy jego związek z językiem Java jest niewielki, podobieństwo widać jedynie składnii poleceń wywodzącej się z C i C++. Skrypty Javascript są całkowicie bezpieczne, nie mogą w żaden sposób ingerować w system użytkownika.

Dzięki skryptom Javascript tworzymy strony, które dynamicznie reagują na reakcje użytkownika. Kolejnym zastosowaniem jest wstępna analiza formularzy pod kątem błędów. Mogą być również używane do rozpoznania jakiej klient używa przeglądarki, jakiego systemu itp. Co więcej przy pomocy Javascriptu można tworzyć dynamicznie dokument poprzez generowanie jego zawartości na podstawie prostych danych.

Najprostszym przykładem działania może być skrypt sprawdzający poprawność wprowadzonego adresu e-mail. Nie ma sensu go wysyłać takiego adresu na serwer, jeżeli nie zawiera znaku '@'. Można to sprawdzić jeszcze przed wysłaniem właśnie dzięki Javascript'owi.

Kolejnym zastosowaniem jest rozpoznanie parametrów systemu użytkownika: dowiadujemy się, w jakiej aktualnie rozdzielczości pracuje użytkownik. Dzięki temu możemy zoptymalizować wysyłaną treść.