Zastosowania

Prezentowanie informacji z baz danych

Jeżeli firma produkuje, sprzedaje lub serwisuje ponad 50 produktów, to wtedy wytworzenie dla każdego z nich oddzielnej strony jest bardzo pracochłonne, a dokonanie późniejszych zmian niekiedy bardzo trudne. Aby zaradzić temu problemowi stosujemy bazy danych. Są one tworzone od podstaw lub w oparciu o działające systemy. Gromadzimy w nich informacje o produktach, które następnie możemy dowolnie prezentować przy pomocy różnych technik. Najprostszą z nich jest dynamiczne generowanie stron przy pomocy skryptu CGI. Ciekawszym rozwiązaniem, umożliwiającym nawigowanie w ramach jednej strony, jest zastosowanie apletów Javy.

Korzystając z baz danych możemy bardzo łatwo zmieniać wygląd stron przedstawiających produkty, aktualizować zawartość bazy danych oraz dodawać nowe produkty. Bazy danych pozwalają na przykład wyszukiwać zadane produkty według określonych cech. Mając za podstawęW oparciu bazy danych możemy również tworzyć serwisy dynamiczne, a także sklepy internetowe.

Zastosowania bazodanowe pozwalają także na dynamiczną aktualizacje stron.

Wyszukiwanie informacji

Osoba przeglądająca stronę internetową często wie czego szuka, ale nie wie jak do tego trafić. Wtedy pomocny jest system przeszukiwawczy. Jego działanie jest bardzo proste: użytkownik wpisuje szukane hasło a program uruchomiony na serwerze porównuje je z informacjami zgromadzonymi w bazie danych i przedstawia zbiór odnośników do stron zawierających to hasło. Następnie użytkownik wybiera jeden z odnośników lub zmienia warunki wyszukiwania.

Podobne wyszukiwanie można stworzyć w oparciu o bazę danych produktów charakteryzujących się jakimiś cechami. Wtedy użytkownik może określić cechy jakie ma spełniać szukany przez niego produkt, a serwer w odpowiedzi przedstawi mu listę produktów, których cechy spełniają zadane kryteria. Pozwala to na krokowe zawężanie listy, aż do znalezienia produktu o najlepszych cechach.