Zastosowania

Portale korporacyjne

Jeden z najbardziej złożonych sposobów wykorzystania Internetu do wspomagania i rozwoju firmy. Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu można połączyć wszystkie istniejące dotychczas rozwiązania. Architektura zcentralizowana, bądź rozproszona na kilka centrów, pozwala na znaczną redukcję kosztów zarządzania oraz podwyższenie bezpieczeństwa i niezawodności systemu.

Rozwiązania w dziedzinie portali korporacyjnych tworzą głównie wiodący producenci systemów bazodanowych.