Technologie

HTML 4.0

HTML 4.0 stał się oficjalnym standardem języka opisu stron hipertekstowych. Niestety, nie jest on całkowicie akceptowany przez producentów najpopularniejszych przeglądarek. Ponadto stosują oni własne rozwiązania, które niestety są niewidoczne dla osób używających przeglądarek konkurencyjnych.

Pewnym rozwiązaniem jest tworzenie stron dedykowanych tylko dla przeglądarek Microsoft Internet Explorer 4.0 i nowszych oraz Netscape Navigator 4.0 i nowszych. Niestety taki wybór spowoduje, że strony te będą miały znacznie gorszy wygląd w innych przeglądarkach.

Specyfika IE polega na tym, że można uzyskać więcej efektów dynamicznego HTML'a, tzn. spowodować, że każdy element strony może reagować na przesuwanie, przeciąganie i klikanie myszką. W odpowiedzi na te zdarzenia możemy dowolnie zmieniać wygląd poszczególnych elementów strony.

W przeglądarce NN nie zostały zaimplementowane zdarzenia dla wszystkich elementów strony, działają one tylko dla obiektów odnośników (ANCHOR) oraz obrazków (IMAGE). Z kolei w tej przeglądarce można stosować technikę warstw (LAYER), która pozwala na niezależne umieszczanie poszczególnych części strony względem siebie również tak, aby na siebie nachodziły. Pozwala to na uzyskanie ciekawych efektów. Produkt firmy Microsoft nie pozostał daleko w tyle i rozwiązanie oparte na warstwach jest już dostępne dla IE.

Specyficzne praktyki stosowane przez praktycznego monopolistę na rynku popularnych systemów operacyjnych doprowadziły, że proporcja pomiędzy jego rozwiązaniami a konkurencją ma się jak 9 do 1...

Jako sposób formatowania tekstu możemy wykorzystywać, zgodnie ze specyfikacją HTML 4.0, Kaskadowe Arkusze Stylów (CSS), natomiast do obsługi zdarzeń dynamicznego HTML'a skryptowy język JavaScript.